FemiFiction

Femifiction har fått ett nytt hem

Nya hemsidesadressen: femifiction.se

Välkomna dit!

FemiFiction förlag är ett litet DIY-förlag som drivs av kärleken till det skrivna ordet. Gärna det som faller utanför den berömda boxen och har feministiska undertoner.

Förlaget startade våren 2016 och drivs till största del ideellt och utan ett utpräglat vinstintresse. Målet och drömmen är att få ut en mängd böcker inom marginaliserade genrer som har liten chans att klara sig genom nålsögat hos större, mer etablerade förlag med tydligt vinstintresse.

FemiFiction förlag ger ut ett fåtal titlar per år mot författarens självkostnadspris + en procent på bokens försäljningsvinst. Har Du ett manus som Du vill ge ut? Skicka det till forlag@femifiction.se så läser vi igenom det. Om manuset är av intresse för förlaget kommer vi med ett kostnadsförslag för utgivning. För 2017 är dock utgivningsschemat redan fullt.

Text, utgivning, illustration, redaktion, foto: Catrin Genborg.
Kontakt: forlag@femifiction.se
*Se även längst ner på sidan ang. inskickat material